Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz

Tento sbor je tu pro všechny hledající. Nabízíme účast na nedělních bohoslužbách vždy od 10.00 hodin .. Možno si také domluvit zde přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování. Probíhají přípravky k Večeři Páně, křtu a biřmování - možno se připojit.

 Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 9.00 - 14.00; středa 14.00 - 16.00 hodin              

SLOVO NA MĚSÍC ŘÍJEN (podle Hesel Jednoty bratrské)                               

"Je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání."     Lukáš 15,10      Pán Ježíš mluví ve svém podobenství o nalezeném penízi nebo předtím v podobenství o nalezené zatoulané ovečce o velké radosti, když se peníz či ovce najdou. A Ježíš je s touto radostí z obyčejného lidského žití solidární; nijak ji neumenšuje ve svém chápání radosti, ale naopak ji používá jako příměr radosti, která nastane v nebi, když se hříšník obrátí k Bohu. Radost patří tedy přirozeně k lidskému životu, možná právě proto, že patří k Bohu a Jeho království. Bůh se raduje z nás lidí tehdy když se k němu navracíme jako se navrátil marnotratný syn ke svému otci. Ta radost je pak oboustranná. Pán Ježíš přišel, aby nám zvěstoval poselství o této radosti, ale také proto, aby odstranil překážku, která stojí mezi námi a Bohem -  totiž hřích, tím, že jej odčinil svou smrtí na kříží. Přišel proto "abychom měli radost a aby naše radost byla plná."                

     DOBRÉ KNIHY -možnost zápůjčky v Husově domě

Patricia St. John   Poklady pod sněhem.; Polyana;  David Wilkerson - Dýka a kříž; W. Bush - Život bez všedních dnů;  Boris Simon - Hadráři z Emauz; Miloslav Kaňák - Ve znamení kříže a kalicha; Dějiny církve křesťanské,        a mnoho dalších                           


PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET. 

Vždy v úřední hodiny.
      CO CHYSTÁME V HUSOVĚ DOMĚ VE TŘETÍ TŘETINĚ ROKU 2017

1.10  - neděle - Díkůvzdání - bohoslužba                                                                   10.00 hod.  29.10. - neděle - koncert Evy Henychové a představení kalendáře na rok 2018        16.00 hod.  31.10. - úterý - Den reformace - promítání filmu Luther                                               16.00 hod. 1.11. - vzpomínka - památka zesnulých                                                                       17.00 hod. 7.11. úterý - kurs podmalby na sklo - vede pan Jiří Hons                                        od 14.00 h.  3.12. - rozsvícení Moravské hvězdy - učinkují Rosťa a spol. - sbor HD                      17.00 hod. 9.12. - sobota - kurs vánočních ozdob z filcu                                                          od 9.00  10.12 - Saxofonové kvarteto plus Sbor HD                                                                16.00  hod.  18.12. - Víťa Marčík a spol. - Betlémský příběh                                                          16.00  hod  24.12. - Odpolední "půlnoční"                                                                                      15.00 hod  25.12. - Boží Hod vánoční - bohoslužba                                                                      10.00 hod.  26.12. - vánoční koncert                                                                                               15.00 hod  31.12. - pobožnost na závěr roku                                                                                 16.00 hod  1.1.2018 - novoroční bohoslužba                                                                                10.00 hod