Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz
 
Tento sbor je tu pro všechny hledající. 
Bohoslužby každou neděli  od 10.00 hodin .. Každou středu od 17.00 hodin - biblická hodina.  Možno si také domluvit zde přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování. Probíhají přípravky k Večeři Páně, křtu a biřmování - možno se připojit.  Nově: Káva o čtvrté - vždy ve středu 16.00-17.00 hodin.(možno dát si zdarma kávu a povídat si o různých tématech dle návrhů příchozích)

 Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 9.00 - 14.00; středa 14.00 - 16.00 hodin 

SLOVO Z HESEL JB NA ÚNOR  2019 

"Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být zjevena." Římanům 8, 18

My lidé žijeme své životy mezi radostí i smutkem, silou a slabostí, pokojem a úzkostí. Písmo nás ujišťuje, že nakonec převáží to dobré. Známý americký písničkář Guthrie proslavil písničku "Ten vlak jede do slávy." Ať už tedy vlak našeho života projíždí čímkoli, mějme tu naději, že na konečné čeká sláva v Boží blízkosti. 

 Křest  Magdy Cyroňové

V neděli 7. 10. jsme prožili při bohoslužbách radostnou chvíli také při vysluhování svátosti křtu. Pokřtěna byla Magda. Neboli správně \Magdalena.  Magda byla dlouholetou klientkou Nazaretu. Nyní dojíždí do Chelčic a o to více přibylo jejích přátel.  Připravoval jsem Magdu v průběhu roku k přijetí svátosti křtu a byly to vždy příjemné rozhovory nad otázkami víry a nad Písmem. Magda je velká bojovnice, která celý život překonává své hendicapy. Při křtu přijali službu kmotrovství její přátelé Láďa a Jana. Po bohoslužbě jsme poseděli ve společenské místnosti, kde se podával i speciální kávový dort. Magda projevila zájem jednou měsíčně dojíždět na bohoslužbu, což nás potěšilo.                                                     (fil)

Advent a vánoce v Husově domě 2018

   Zatím jen stručná rekapitulace.  Adventní čas začal jako vždy rozsvícením Moravské hvězdy na Husově domě. Tentokrát však už ne na nevzhlednou traverzu - tu jsme odstranili při zednických a malířských pracích na fasádě. Tím také vyjadřuji vděčnost, že se podařilo nejen pořídit nové tašky na polovinu střechu (zmizely nevzhledné antény), opravit boční jižní stěnu domu, ale navíc udělat novou fasádu na vstupní straně.  Rozsvícení Moravské hvězdy doprovodilo první neděli adventní v podvečer zpěvem a hrou tradiční seskupení Rosťa, Hanka a spol. Další neděli vystoupil v Husově domě vokální soubor X-tet. Pak přišla neděle šestnáctého prosince - bohoslužbu sloužil bratr biskup, svátost biřmování přijali Rosťa a Martin a bylo to velmi požehnané shromáždění. Také jsme pak společně stolovali v nedaleké restauraci. Odpoledne v Husově domě zahrálo herecké sdružení Já to jsem Vánoční příběh.  Pak následoval v pátek 21.12. oběd pro lidi na okraji. Bylo to v poměru 4:6 - hostitelé versus hosté.  Tradičně jsme pojedli řízek a salát. Netradičně s námi byl kytarista Lubor a mohli jsme si tak zazpívat koledy a vánoční písničky. Každý z hostů dostal  s sebou tašku s potravinami.  Díky všem, kteří pomohli a přispěli. Pak neděle 4. adventní a vzápětí v pondělí štědrovečerní půlnoční bohoslužby. Následný den byla také bohoslužba - Boží Hod vánoční..Účast o vánočních svátcích nebyla příliš velká. Pouze při bohoslužbě s biřmováním byl sbor opravdu plný. Bohužel třebaže dostali pozvánku téměř do poloviny domovů lidé, kteří jsou zapsáni v matrice - nikdo z nich nepřišel. Přitom prosincové akce byly zamýšleny jako poděkování za padesát let od  posvěcení modlitebny. Přesto jsme prožili požehnané chvíle.                      (fil)


PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET.  a Chelčického domova s.L.

Vždy v úřední hodiny.