Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz

Tento sbor je tu pro všechny hledající. Nabízíme účast na nedělních bohoslužbách vždy od 10.00 hodin a úterních modlitbách vždy od 15.00 hodin. Modlitebna v přízemí je otevřena k modlitbám příchozích v úterý a čtvrtek vždy od 9.00 do 13.00 hodin. Možno si také domluvit zde přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování.

SLOVO NA BŘEZEN  2017

„Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.“                                                         3 Moj.19,32

Text z Bible starý několik tisíciletí nás vede k pokornému zjištění, že jsme jako společnost moc nepokročili. Akce„Přemluv bábu, přemluv dědka“, různé útoky v mediálním  prostoru na lidi pokročilého věku, kteří pouze jinak smýšlejí, ale i konkrétně projevovaná neúcta mladých, ale i lidí středního věku k lidem starým či nemocným – to vše ukazuje, že toto Boží nařízení stále potřebujeme.. 

Boží slovo platí beze změny. Je v zájmu nás lidí jej dodržovat. Každý jednou ze-stárne, jak je to geniálně naznačeno v básni z našich dětských čítanek Dědova mísa. Pro lidi, kteří věří v Boha Hospodina a Ježíše Krista nejsou závazné  žádné módní trendy a mediální tlaky například ohledně prosazování eutanazie.  Je to  i na nás, zda  dobrá Boží naučení předáme dál. Zvěstí Slova  i svým životem.                                                                                                  

                                                                                                                        


PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET. 

Vždy v úřední hodiny.
      CO CHYSTÁME V HUSOVĚ DOMĚ V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2017

  28.3. - úterý - Jednota bratrská - 1457 - 1609 - podle Denise a písně z kancionálů  16.00 hod. 1.4. - sobota - kurs zdobení kraslic - paní Martykánová                                      9.00-12.00 hod.  9.4. - Květná neděle - recital Evy Henychové                                                            16.00 hod. 14.4.- Velký pátek - pašije                                                                                           17.00 hod.  16.4. - Boží Hod velikonoční - bohoslužba                                                                 10.00 hod 25.4. - úterý - Hovory o této době - s úvodem PhDr. Petra Jánského                         16.00 hod 7.5. - neděle májové nešpory        flétny, písně, poezie                                               16.00 hod 21.5. - neděle - májové nešpory - klasická hudba, harfa a texty k zamyšlení             16.00 hod.  26.5. - pátek - Noc kostelů                                                                                          20.00 hod 4.6. - Svatodušní neděle - bohoslužba                                                                        10.00 hod 25.6. - neděle  - Dětský den v Husově domě   - bohoslužba, oběd, hry a soutěže  do 15.00 h.