Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz

Tento sbor je tu pro všechny hledající. Nabízíme účast na nedělních bohoslužbách vždy od 10.00 hodin .. Každou středu od 17.00 hodin - biblická hodina.  Možno si také domluvit zde přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování. Probíhají přípravky k Večeři Páně, křtu a biřmování - možno se připojit.

 Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 9.00 - 14.00; středa 14.00 - 16.00 hodin           

 Slovo na únor 2018 (podle Hesel Jednoty bratrské)

"Velmi blízko tebe  jest slovo, v ústech tvých a v srdci tvém, abys to činil."   5. M 30,14

Víme, že jsou lidé obratní ve svém vyjadřování, schopní slova dobře používat, rychle reagovat, ledacos svými ústy vyřídit. Přiznám se že když mě někdo zaskočí svými slovy  zmohu se často na odpověď až za čas a to už jen ve své mysli. Říká se tomu prý: "Odpověď na schodech"  O tom však Bible v tomto našem textu nehovoří. Je tu řeč o slovu Božím.. To si máme osvojit, máme jej mít především v srdci a je tu zaslíbení, že bude také v našich ústech. V evangeliu nám i Pán Ježíš říká, že se nemáme bát co budeme mluvit, když budeme věrnými křesťany i v dobách nelehkých. Je to úplně jiný zdroj k vyjadřování než naše přirozené nadání. Víme, že tohle zaslíbení se mnohokrát naplnilo na lidech, u kterých by to nikdo nečekal - například u apoštolů. Bůh je nám vždy nablízku, když o to stojíme. 

  Kalendář Husova domu na rok 2018 (ke stému výročí republiky)

Vydán byl nakonec v nákladu 270 ks (po dotisku). Věnován naší rodné zemi s dílky významných našich osobností a s citlivými (i když jednobarevnými) ilustracemi výtvarnice Ditty Kůtové nezaujal možná na první pohled, ale přesto si své odběratele našel. Vlastenectví se dnes už tolik nenosí (hlavně mezi mladými lidmi), ale přesto jsme zaznamenali mnoho pěkných ohlasů. Zdaleka největší odběratelkou je paní učitelka Jiřina Tvarochová, která nakoupila 90 kalendářů, aby je pak posílala na různé strany svým známým - zpravidla bývalým studentům. Alespoň trochu jsme tímto kalendářem mohli vyjádřit vděčnost těm, kteří se zasloužili o náš stát, pracovali pro něj i za velkých osobních obětí a mnozí obětovali i svůj vlastní život.

  

PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET. 

Vždy v úřední hodiny.  Čas adventní a vánoční v Husově domě 2017

 Zkusme se ohlédnout na prahu nového roku za tím uplynulým měsícem od první neděle adventní, jak jsme jej prožili v NO CČSH v Č. Budějovicích ve Čtyřech Dvorech.

V neděli 3.12. při bohoslužbě jsme rozžehli první adventní svíci ve jménu naděje. V podvečer jsme se sešli znovu, abychom už potřetí slavnostně rozsvítili Moravskou hvězdu na Husově domě. Koledy a vánoční písně nám opět přišli zazpívat Lounkovi a přátelé. Nejprve venku před domem a potom v modlitebně. Byla možnost si koupit naše kalendáře i výrobky Nazaretu. Připraveno bylo i pohoštění ve společenské místnosti a následovalo tudíž přátelské posezení.

V sobotu 9.12. proběhl v Husově domě kurs vánoční výzdoby, který připravila a vedla sestra Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou. Hned druhý den v neděli 10.12. jsme se sešli nejprve k bohoslužbě a odpoledne k adventnímu koncertu čtyř saxofonů, v druhé půli programu jsme recitovali zdramatizovanou povídku L.N. Tolstého Martinovy vánoce prokládanou písničkami.

Ve středu 20.12. namísto pravidelné biblické hodiny posloužil adventní pobožností a kázáním bratr farář Lubomír Zíta - bylo nás asi osm. Poté nás ale výrazně přibylo, protože se konal první tzv. vánoční večer v Husově domě za účasti cca 17 lidiček. Sešli se lidé různí, často se navzájem neznající. Snad se alespoň trochu podařilo vytvořit atmosféru vzájemné pospolitosti a prožít poselství, které přináší Vánoce. O dva dny později se konala akce, kterou jsme připravili již druhým rokem - vánoční oběd pro lidi bez domova. Tentokrát se podávalo devět obědů a bylo připraveno pět balíčků pro potřebné lidi. V nedaleké restauraci nám ochotně připravili řízky a salát, vše bylo sponzorováno ochotnými dárci.

Ve Štědrý den jsme se sešli již v 15.00 hodin k  "půlnoční " bohoslužbě, za účasti 16 ti lidí.(o psu nemluvě). Zpívalo se hrálo , každý mohl přispět k oslavě narození Krista zapálením svíčičky a případně i přednesem básně, zazpíváním písničky...Druhého dne v Boží Hod vánoční jsme se sešli k slavnostní bohoslužbě. Pak ještě odpoledne se konala vánoční pobožnost v bývalém Husově sboru v Hluboké nad Vltavou. Sestra Ludmila Dominová připravila výstavu betlémů, kterou si prohlédlo na padesát lidí. Při pobožnosti nás bylo přibližně 15 a protože se nepodařilo zapnout varhany do el. proudu, obstaral hudební doprovod písní saxofonista Marek Buble, který také prokládal jednotlivé části pobožnosti hudebními vstupy. 

V Husově domě jsme se sešli v závěru roku na silvestrovské děkovné pobožnosti s účastí 17 lidí, kteří většinou zůstali i na posezení ve společenské místnosti Husova domu. V rozhovorech, i společné četbě jsme pak u bohatě  prostřeného stolu strávili  asi 3 a půl hodiny než jsme se rozešli do svých domovů. Na Nový rok se konala bohoslužba s Večeří Páně. Kdo nebyl na Silvestra, mohl si vylosovat záložku se svým osobním biblickým textem pro rok 2018.

Během těchto shromáždění jsme mohli prožít mnoho radostných setkání s lidmi a s Božím slovem. .                                                                                                                                                      Zapsal  Karel Filip - farář

P.S. Málem bych zapomněl na původně neplánovanou a zároveň nejvíce navštívenou akci v Husově domě. Ve čtvrtek 28.12. vystoupil zde ženský vokální soubor Voces Gaudi s programem duchovních často i vánočních písní. Modlitebna byla naplněna tak, že ani donesené židle už nestačily, ale hlavně se podařilo vytvořit krásnou a vnímavou atmosféru.