Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz
 
Tento sbor je tu pro všechny hledající. Nabízíme účast na nedělních bohoslužbách vždy od 10.00 hodin .. Každou středu od 17.00 hodin - biblická hodina.  Možno si také domluvit zde přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování. Probíhají přípravky k Večeři Páně, křtu a biřmování - možno se připojit.  Nově: Káva o čtvrté - vždy ve středu 16.00-17.00 hodin.(možno dát si zdarma kávu a povídat si o různých tématech dle návrhů příchozích)

 Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 9.00 - 14.00; středa 14.00 - 16.00 hodin 

SLOVO Z HESEL JB NA LISTOPAD 2018 

"Viděl jsem z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha."                                                                                       Zjevení 21,2

Zjevení Janovo nás přenáší do doby, kdy navždy zvítězí Boží spravedlnost a bude nastoleno Boží království. Symbolicky jej představuje nový Jeruzalém. A jsou tam dvě charakteristiky, které jej mj. určují. Nejprve svatost - v Božím království nebude nic nečistého, nic co ničí mezilidské vztahy, co poskvrňuje život.  A druhá charakteristika mluví o kráse. Boží království bude krásné jako nevěsta vyzdobená pro svého ženicha. A to je připodobnění, které si umíme představit, protože jsme zažili už pár svateb a víme jak nevěstám záleží na tom jak budou ozdobené. Vdával jsem několik dcer a vím, jak si dávaly záležet na tom, aby se líbily.  Zjevení Janovo mluví o budoucnosti, ale inspirovat nás může toto slovo i k tomu co prožíváme zde na zemi. Vždyť už nyní se vlomilo Boží království do našeho světa. A my jsme jeho občané.    (fil)

    

          Vážení přátelé, sestry a bratři. V tomto roce slavíme v Husově domě padesát let od slavnostního otevření Modlitebny . Nově byla 15.12.1968 otevřena v přízemí za účasti tehdejšího bratra biskupa Jaroslava Fialky. Proto máme snahu do prosince dokončit renovaci Husova domu.  Interiér je již téměř hotov – nyní pokračujeme opravou fasády, omítkou jižního štítu budovy a  výměnou střešní krytiny na polovině střechy. Naše prosincové aktivity v Husově domě budou směrovány právě k padesátému výročí otevření modlitebny. Uspořádáme  výstavku fotografií a jiných dokladů z historie sboru, ale především živá setkání lidí okolo Božího slova a různé kulturní akce. (viz níže). Srdečně vás tímto na všechny zveme.                                  Na shledanou se těší za Náboženskou obec   Karel Filip - farář                 

                    V HUSOVĚ DOMĚ DO KONCE ROKU  – tj. říjen - prosinec 2018  

Říjen

7.10. (neděle)  - bohoslužby se svátostí  křtu                                                         10.00 hod.

21.10. (neděle) – Díkůvzdání k výročí republiky – Trio  Compostella aj.            15.00 hod.

28.10. (neděle) – slavnostní bohoslužby k výročí republiky a sázení lípy          10.00 hod.

Listopad

4.11. (neděle) – bohoslužba věnovaná památce zesnulých                                10.00 hod.

28.11. (středa) –přednáška   Návrat k domovu Vlastimil  Podracký                   16.00 hod.

Prosinec

2.12. (neděle) – Rozsvícení Moravské hvězdy –Rosťa a spol., Matěj +            16.00 hod.

9.12. (neděle) -  X – Tet – adventní koncert vokálního souboru                       16.00 hod.

16.12. (neděle) – bohoslužba s poděkováním za 50 let modlitebny                10.00 hod.                                svátostí biřmování poslouží  bratr biskup Filip Štojdl

16.12. (neděle) – divadlo Já to jsem  Víti Marčíka ml. – Vánoční příběh          15.00 hod.

23.12. (neděle) – oběd pro lidi osamělé a bez domova                                      12.00 hod.

24.12. Štědrý den  -  „půlnoční“                                                                              23.00 hod.

25.12. Boží Hod vánoční – bohoslužba                                                                  10.00 hod.

31.12. Silvestr -  pobožnost na závěr roku                                                            16.00 hod.

Pravidelná shromáždění:

Středa -  vždy v 17.00  - biblická hodina;  Neděle – vždy v 10.00  - bohoslužba s Večeří Páně

Jiná vystoupení  -  Dostavník  apod.  – na www.husuvdum.cz     tel.: 773557979 (Filip)

 Křest  Magdy Cyroňové

V neděli 7. 10. jsme prožili při bohoslužbách radostnou chvíli také při vysluhování svátosti křtu. Pokřtěna byla Magda. Neboli správně \Magdalena.  Magda byla dlouholetou klientkou Nazaretu. Nyní dojíždí do Chelčic a o to více přibylo jejích přátel.  Připravoval jsem Magdu v průběhu roku k přijetí svátosti křtu a byly to vždy příjemné rozhovory nad otázkami víry a nad Písmem. Magda je velká bojovnice, která celý život překonává své hendicapy. Při křtu přijali službu kmotrovství její přátelé Láďa a Jana. Po bohoslužbě jsme poseděli ve společenské místnosti, kde se podával i speciální kávový dort. Magda projevila zájem jednou měsíčně dojíždět na bohoslužbu, což nás potěšilo.                                                     (fil)

Léto v Železné Rudě po čtyřiceti letech

Když jsme společně přemýšleli, kdy se vlastně tahle parta "rudolfovských"  poprvé v Železné Rudě setkala, zjistili jsme, že můžeme (dokonce na den) slavit čtyřicáté výročí.   Ano, bylo to na konci července v roce 1978, kdy se konalo první mírové setkání mládeže pod vedením bratra Matyáše a bratra faráře Šperera. Několik z nás tu tehdy v létě bylo.  Někteří z původních účastníků  se pak vraceli, jiní se ztráceli, další přibývali. Ale všichni z letošních účastníků. tu již někdy v létě byli a mnozí  již mnohokrát. Tehdy na počátku to bylo setkání mládeže, nyní je to vlastně setkání seniorů. Jenom ten v Jehož jménu se scházíme je stále tentýž - totiž Ježíš Kristus. Jak letošní setkání probíhalo? Předně za velikých veder, které ovšem asi byly přeci jen o něco menší než v místech odkud jsme přijeli.  Ráno společná snídaně se zamyšlením nad Hesly JB a písničkou, pak tůry - kratší i delší - jak kdo zvládal> Jídlo během dne si každý řešil sám - ovšem často jsme se setkávali v nějaké restauraci. (v Šumavě nebo U zlomené lyže). Večer jsme se opět setkávali při společné četbě a písničkách. V poslední večer tj. v pátek jsme měli dokonce raut a pak večer na rozloučenou. Během celého týdne vše poklidně plynulo a samozřejmostí byla vzájemná výpomoc a vlídné chování.  Děkujeme za krásně  prožitý týden. (fil)                                                                                    


   Noc kostelů v Husově domě 2018

I když si člověk občas klade otázku, zda tato akce má nějaký přesah a dopad na život náboženské obce, přesto jsme i letos pořádali v našem malém sboru Noc kostelů.  Účast byla slušná a atmosféra příjemná.  Celkem bylo účastníků v průběhu celého večera okolo čtyřiceti. Počítáme v to i vystupující a lidi, kteří jen přišli, popovídali si a zase odcházeli do dalších kostelů.. Ti  nás navštívili především v počátku večerního programu.  Mohl jsem tak vést i několik zajímavých rozhovorů na téma: naši do kostela či sboru chodili, my už moc ne…  Nejprve proběhla vernisáž výstavky obrazů Dana Bechera a kreseb Romany Zelené. Oba mají své handicapy a přesto je obdivuhodný jejich talent a píle. Výstavka obrazů i kreseb potrvá až do konce června.  K vernisáži zazpíval vokální soubor AUUUNA . Jedná se často o texty v aramejštině – například Ježíšova blahoslavenství.  Průběžně bylo podáváno občerstvení, mohli si návštěvníci prohlédnout výstavku i Husův dům a zahradu a popovídat si.  Krásný byl také koncert harfenistky Jany Kazdové. Posluchačů bylo stále ještě dost – možná ke dvaceti. Pak však se většinou omluvili a odcházeli, takže na závěrečné zpěvy z Taizé nás zůstalo pouze pět. Pak však  dorazily dvě návštěvnice – zřejmě katoličky, které některé písně znaly, takže závěr proběhl pěkně. Po závěrečné modlitbě jsme se společně pomodlili Otče náš a rozešli se do svých domovů.                                                                      Karel Filip


  Oslava Magdiných padesátin

Magda je kamarádka, která navštěvovala dříve Nazaret, nyní Chelčický domov sv. Linharta a je také věrnou účastnicí nazaretského Putování s oslem.(více na youtube). Od malička po ústavech sociální péče, na vozíčku a bez rukou i s dalšími handicapy je ztělesněním chutě a vůle k životu co nejvíce naplněnému. Tož sešlo se nás v Husově domě pětadvacet jejích přátel, museli jsme stoly dát do modlitebny a trochu ji zadýchat. Ale bylo nám tam  dobře. Díky všem, kteří se podíleli především na přípravě pohoštění, ale i přepravě oslavenkyně (Jana S.), výrobě dortů a také všem, kteří přišli a přinesli nejen dárky, ale i dobrá slova a kousek svého srdce.

V neděli 7. 10. 2018 přijme Magda svátost křtu.

PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET.  a Chelčického domova s.L.

Vždy v úřední hodiny.