Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz

Tento sbor je tu pro všechny hledající. Nabízíme účast na nedělních bohoslužbách vždy od 10.00 hodin .. Možno si také domluvit zde přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování. Probíhají přípravky k Večeři Páně, křtu a biřmování - možno se připojit.

 Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 9.00 - 14.00; středa 14.00 - 16.00 hodin           

 Slovo na měsíc prosinec (podle Hesel Jednoty bratrské)

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.    Lukáš 1,78-79

Pán Ježíš je ten Vycházející z výsosti - tak tomu věříme. Již brzy nás opět navštíví v našich myslích a srdcích. Vánoce jsou tím okamžikem jeho návštěvy. Nejen tenkrát před dvěma tisíci lety ale i v tomto roce 2017 přijde, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti. Ne, nemů-žeme říci, že jeho návštěvu ani po tolika letech nepotřebuje svět okolo nás, ani to, že ji nepo-třebujeme my sami. On uvede naše kroky na cestu pokoje. Nevím o nikom jiném, kdo by to dokázal. A vím velmi dobře, jak je nám, tedy i mně, toho zapotřebí.                 (fil)

Různé:

Darujeme klavírní křídlo - porouchané - za odvoz.

   

   DOBRÉ KNIHY -možnost zápůjčky v Husově domě

Patricia St. John   Poklady pod sněhem.; Polyana;  David Wilkerson - Dýka a kříž; W. Bush - Život bez všedních dnů;  Boris Simon - Hadráři z Emauz; Miloslav Kaňák - Ve znamení kříže a kalicha; Dějiny církve křesťanské,        a mnoho dalších                           


PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET. 

Vždy v úřední hodiny.
      CO CHYSTÁME V HUSOVĚ DOMĚ V ČASE ADVENTU A  VÁNOC 2017
 3.12. - rozsvícení Moravské hvězdy - učinkují Rosťa a spol. - sbor HD                    17.00 hod. 9.12. - sobota - kurs vánočních ozdob z filcu                                                               9.00  10.12 - Saxofonové kvarteto plus Sbor HD                                                               16.00 hod.   
20.12. - adventní pobožnost (M. Zítová) a poté vánoční večer                                   17.00 hod
24.12. - Odpolední "půlnoční"                                                                                      15.00 hod  25.12. - Boží Hod vánoční - bohoslužba                                                                      10.00 hod.  31.12. - pobožnost na závěr roku                                                                                 16.00 hod  1.1.2018 - novoroční bohoslužba                                                                                10.00 hod