Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz

Tento sbor je tu pro všechny hledající. Nabízíme účast na nedělních bohoslužbách vždy od 10.00 hodin .. Možno si také domluvit zde přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování. Probíhají přípravky k Večeři Páně, křtu a biřmování - možno se připojit.

SLOVO NA KVĚTEN  2017

„Řeč vaše budiž vždy příjemná, ozdobená solí!" Koloským 4,6 K

Apoštol Pavel napsal do Kolos slova, která by dnes mohla inspirovat naši společnost, politiky nevyjímaje. A možná i novináře či zpěváky populárních písní. Příjemná slova se dnes mnohdy pokládají za slabost.  A přeci nás potěší, když na nás někdo příjemně promluví - v obchodě, v restauraci, v práci a vlastně i v rodině. Zkusme to tedy sami udělat pro druhé, totiž, že naše řeč bude příjemná. Někde jsem četl, že když telefonujeme, měli bychom se usmívat. Ten druhý  tam někde v dáli ze sluchátka uslyší příjemnější řeč.  "Ozdobená solí!" Co to vlastně znamená? Možná to, že naše řeč má být příjemná, ale ne sladká! Ozdobená solí. Představuji si, že má být ozdobená pravdou nebo chcete-li prosolená pravdou. Nemáme mluvit nepříjemně, ale ani sladce. Máme mluvit příjemně... a pravdivě.

 Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 9.00 - 14.00; středa 14.00 - 16.00 hodin                                                                                                                       


PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET. 

Vždy v úřední hodiny.
      CO CHYSTÁME V HUSOVĚ DOMĚ V DRUHÉ TŘETINĚ ROKU 2017

7.5. - neděle - májové nešpory - flétny, zpěv, četba z knihy Štěstí (G.Gilbert)             16.00hod.  9.6. . - pátek - Noc kostelů- saxofony, vokální soubor, Taize, film                                19.30 hod 4.6. - Svatodušní neděle - bohoslužba                                                                        10.00 hod 25.6. - neděle  - Dětský den v Husově domě  - bohoslužba, oběd, hry a soutěže do 15.00 hod  10.9. - neděle - bohoslužba - biřmování, křest - slouží bratra biskup Filip Štojdl         10.00 hod.

1.10  - neděle - Díkůvzdání - koncert Evy Henychové                                                 14,30 hod  31.10. - ůterý - Den reformace - promítání filmu Luther                                               16.00 hod.