Náboženská obec Církve československé husitské, U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory IČ: 68549776; č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady, tel.773557979; pruhovanetricko@centrum.cz
 
Tento sbor je tu pro všechny hledající. Nabízíme účast na nedělních bohoslužbách vždy od 10.00 hodin .. Každou středu od 17.00 hodin - biblická hodina.  Možno si také domluvit zde přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování. Probíhají přípravky k Večeři Páně, křtu a biřmování - možno se připojit.  Nově: Káva o čtvrté - vždy ve středu 16.00-17.00 hodin.(možno dát si zdarma kávu a povídat si o různých tématech dle návrhů příchozích)

 Úřední hodiny: úterý a čtvrtek 9.00 - 14.00; středa 14.00 - 16.00 hodin           

 Slovo na duben 2018 (podle Hesel Jednoty bratrské)

"Ježíš řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás."  I do naší doby Pán Ježíš říká své přání pokoje: Pokoj vám. Jak neklidná je doba víme všichni, kdo se zajímáme o dění ve světě. Je to nepokoj v srdcích mocných tohoto světa,který vede k vystupňování válečné rétoriky až na samý vrchol odkud by však mohl následovat pád do propasti válečného jaderného konfliktu. Připadáme si možná bezmocní proti té nadutosti, hlouposti a zlobě. Náš Bůh však je Pánem nad pány a Ježíš Kristus je tím pravým králem světa. A i v této době nás Ježíš posílá za našimi bližními s poselstvím o pokoji. O Jeho pokoji. "Svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět já vám dávám." Prosme o tento pokoj . Modleme se za mír ve světě, Kristův pokoj v srdcích lidí i moudrost v hlavách mocných tohoto světa.                                (fil)


Naše Velikonoce v Husově domě a jinde

Velikonoční týden začal pro nás už na Květnou neděli. A to tím, že jsme uspořádali společně s folkloristkou sestrou Ludmilou Dominovou společnou akci. Nejprve malou jarní velikonoční výstavku a poté premiéru nového velikonočního pásma Pašije podle Marka. Od středeční biblické hodiny pak následoval naplněný program. Ve čtvrtek jsme se zúčastnili programu rudolfovských – biblické večeře. V pátek jsme také s rudolfovskými absolvovali křížovou cestu na Dunajovické hoře. Na oplátku zase oni tvořili většinu návštěvníků pašijového recitálu písničkáře Slávka Klecandra u nás v Husově domě.  Na Bílou sobotu jsme byli znovu na cestách – tentokrát po roce jsme znovu navštívili Mníšek s pašijemi. Letos tedy podle Marka.  V neděli na Boží Hod jsme prožili bohoslužby spojené se křtem. Pokřtěna byla paní Ivana Hlínová.  Další den tj. na velikonoční pondělí jsme už neměli program v Husově domě, ale byli jsme opět pozvání do Sboru smíření v Rudolfově. Tam jsem sloužil Kalousovu pobožnost. Poté následoval koncert ženského vokálního souboru Voces Gaudi.  To byl krásný dovětek celého velikonočního týdne. (fil)

                        Příjemné překvapení

Je jaro. Všude kolem to můžeme vnímat a radovat se. Jen člověku vždy přijde líto, že něco (či někdo) tu zimu nepřečká. Proto, když jsme viděli před týdnem naše na podzim zasazené stromky (keře?) vinné révy, přišlo nám líto, že nepřečkaly zimu a uschly či zmrznuly. A tak, že budeme muset koupit nové. No a dnes (18.4), když jsem šel kolem, všiml jsem si něčeho nového. Opravdu!  Obě vinné révy mají v dolní části rašící pupeny. A to jsme málem v sobotu koupili nové stromky (keře).  A den předtím jsem zase vybíral špinavou vodu z jezírka, abych jej znovu napustil. Spodek byl opravdu úplně kalný, zelený a plný nepořádku. A náhle co to? Něco se zavlnilo. A znovu. Nakonec jsem objevil tři rybičky, o kterých jsme již osm měsíců mysleli, že v jezírku nejsou. Vlastně jsme je nikdy neviděli po tom, co jsme tento dárek od Marka Bubleho do jezírka vhodili. Dávno jsem mu už musel oznámit, že je zřejmě snědly kočky. Přitom jsme je brzy potom přestali i krmit. A zima byla tak krutá, že se vytvářel na jezírku  led tlustý více než deset centimetrů. Jezírko je napuštěné a až po dvou dnech vyprchá chlor z vody, vrátíme tam i ty tři karásky. A protože voda je krásně čistá, tak je možná občas spatříme.

                             Z ČEHO MÁME RADOST 

  Oslava Magdiných padesátin

Magda je kamarádka, která navštěvovala dříve Nazaret, nyní Chelčický domov sv. Linharta a je také věrnou účastnicí nazaretského Putování s oslem.(více na youtube). Od malička po ústavech sociální péče, na vozíčku a bez rukou i s dalšími handicapy je ztělesněním chutě a vůle k životu co nejvíce naplněnému. Tož sešlo se nás v Husově domě pětadvacet jejích přátel, museli jsme stoly dát do modlitebny a trochu ji zadýchat. Ale bylo nám tam  dobře. Díky všem, kteří se podíleli především na přípravě pohoštění, ale i přepravě oslavenkyně (Jana S.), výrobě dortů a také všem, kteří přišli a přinesli nejen dárky, ale i dobrá slova a kousek svého srdce.

 Bezbariérové WC v HD

Dva dny před oslavou Magdiných narozenin pan zednický mistr dokončil výměnu dveří do WC v přízemí Husova domu. A tak Magda byla první vozíčkářkou, která mohla těmito dveřmi šířky 70 cm namísto původních 60 cm projet. Do Husova domu tak budou moci přijíždět na bohoslužby i další aktivity také vozíčkáři. Máme v plánu také WC proměnit v koupelnu tím, že tam vybudujeme sprchový kout. Tak snad se i toto časem podaří.

 Kalendář Husova domu na rok 2018 (ke stému výročí republiky)

Vydán byl nakonec v nákladu 270 ks (po dotisku). Věnován naší rodné zemi s dílky významných našich osobností a s citlivými (i když jednobarevnými) ilustracemi výtvarnice Ditty Kůtové nezaujal možná na první pohled, ale přesto si své odběratele našel. Vlastenectví se dnes už tolik nenosí (hlavně mezi mladými lidmi), ale přesto jsme zaznamenali mnoho pěkných ohlasů. Zdaleka největší odběratelkou je paní učitelka Jiřina Tvarochová, která nakoupila 90 kalendářů, aby je pak posílala na různé strany svým známým - zpravidla bývalým studentům. Alespoň trochu jsme tímto kalendářem mohli vyjádřit vděčnost těm, kteří se zasloužili o náš stát, pracovali pro něj i za velkých osobních obětí a mnozí obětovali i svůj vlastní život.

  

PRODEJ DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 

Keramika - také s křesťanskou tématikou. 

(křížky, hrnky, reliéfy aj.) 
 
Koupí pomůžete hendikepovaným lidem z CHD NAZARET.  a Chelčického domova s.L.

Vždy v úřední hodiny.