Jiří Wolker Ukřižované srdce

Srdce ukřižované na dřevěném kříži
předevčírem zemřelo.
I sňali je a do země vložili,
slzami zalili
a srdce vzklíčilo
dnes ráno.

Červený květ
chodí po zemi a po nebi,
Pána Boha velebí
v nevěstincích a kasárnách,
v předměstských domcích a továrnách
a říká celému svěqtu:
"Jsem láska a kvetu
ranou otevřenou,
aby všichni nevěřící,
železným životem rozbiti,
mohli v ní prsty vložiti.