Poděkování

Ahoj Kájo. Je mi to moc líto, měla jsem Pavlu moc ráda. Byla opravdu pokorná a moc obětavá.  Maruška Kabeláčová


                                       Naši dárci v roce 2018
Sestry a bratři:  Jiří Baloun, Ludmila Dominová s rodinou, Jan Dvořák, Zdeňka Hájková, Karel Hladík, Nila Hladíková, Zbyněk Holub, Pavel Hošek, Hana Jíšová, Věra Křížová, Pavlína Komárková, Marie Kubešová, Helena Klímová, Olga Lašková, Olga Lašková, Alena Lašková, Stanislav Linda, Blanka Matoušková,  Stanislav Mothejl, Růžena Novotná,  Eva Petříková, Jiří Pražák, Helena Palkosková, Bohumila Pourová,  Josef Špak, Magdalena Šavlová, Božena Šafránková, Marek Šafránek, Václav Šafránek, Miroslav Valenta, Růžena Vandasová,,Helena Withová, Jana Košťálová, Michal Košťál, rodina Bícových, ...
Dále děkujeme:
Hana Bubleová (díky za varhanní doprovod), Martin Chmelař (díky za varhanní doprovod), Ivona Filipová (díky za službu přípravy na stůl Páně a úklid), Probační služba ČB (díky za spolupráci) Chelčický domov sv. Linharta (díky za spolupráci)
Dárci hmotných a finančních účelových darů: Dobroslava Chmelařová, paní Tvarochová, Karel Filip, MUDr. Olga Lašková Díky za dar stromu - lípy nadaci České kořeny a všem dodavatelům - firmám, které se podíleli na renovaci HD za dobrou spolupráci za přijatelné ceny, díky všem dalším drobným dárcům....


                                       Naši dárci v roce 2016
Jiří Baloun                            Lenka Baldíková                       Hana Bubleová
Jan Dvořák                           Ludmila Dominová                    František Domin
Jan Gálik                              Pavel Hošek                              Zdeňka Hájková
Zbyněk Holub                       Nela Hladíková                         Karel Hladík
Hana Jíšová                         Milan Jíša                                  Věra Křížová
Milan Košťál                         Marcela Kociánová                    Marie Kubešová
MUDr. Olga Lašková            Stanislav Linda                          Stanislav Mothejl
František Meruňka               Blanka Matoušková                   JUDr. Jiří Nerad
Jana Nováková                    Eva Petříková                            Helena Palkosková
Bohumila Pourová               Stanislav Skotnica                     Václav Šafránek
Božena Šafránková             Josef Špak                                 Magdalena Šavlová
sestra Vaclíková                   Helena Vithlová                         Miroslav Valenta
Alena Vaňousová                 Růžena Vondroušová                Dobroslava Chmelařová
Karel Filip                             Ivona Filipová                            Martin Chmelař
                Láďa Škopek                           Chelčický domov sv. Linharta

                                     Naši dárci v roce 2017
Drahoslava Chmelařová        František Meruňka                  Lenka Baldíková
Karel Hladík                           Nila Hladíková                         Ludmila Dominová
František Domin                    Jiří Nerad                                 Jiří Baloun
Alena Bícová                         Vojtěch Bíca                             Tomáš Bíca
Věra Křížová                         Václav Sýkora                           Jiří Havel
Hana Jíšová                          Milan Jíša                                 Helena Klímová             Marie Kubešová                    Eva Kubeštová                         Karla Kubeštová
Eva Kubeštová ml.                Pavel Hošek                             Jan Dvořák
Zdeňka Hájková                    Eva Petříková                           Stanislav Linda
Stanislav Linda                      Helena Palkosková                  Stanislav Mothejl
Petra Polívková                     Josef Špak                               Bohumila Pourová
rodina Šafránkova                 Magdalena Šavlová                 Růžena Novotná
Michal Košťál                        Jana Košťálová                        Růžena Vondroušová
Valenta Miroslav
Karel Filip                              Ivona Filipová                           Probační agentura
Chelčický domov s.L.            Zdeněk Šimon