Kázání 4.9. v Husově domě – bohoslužba slova

Texty: Deuteronomium 30,15-20; Filomenovi 1-21; Lukáš 14,25-33 Písně: 21, 66-NZ, 165 Modlitba: str. 212 na 20/10 ; Vzpomínka Josef Lhotka ; Přímluvy: Blanka Šímová (68) Romana Bícová (49)

Milé sestry a milí bratři, Pán Ježíš jakoby neměl radost, že s ním jdou veliké zástupy. Vždyť se k nim obrací vlastně s varováním. : Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? ….Žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Zanedlouho budou volby – sice jenom krajské, ale už nyní začíná kampaň v níž lídři politických stran slibují všechno možné i nemožné. Představme si Ježíše na jejich místě…To skoro ani nejde…(Kdyby třeba řekl, že musíme splatit státní dluh, abychom nezatěžovali budoucí generace.. – kdyby zkrátka říkal pravdu). Ježíš to zkrátka svým následovníkům neudělal lehké.. Nás možná nejvíce zarazí to slovo o zřeknutí se svých rodinných příslušníků – rodičů, partnerů, sourozenců… Jak se to srovnává s Ježíšem, který má lásku na prvním místě – (Jeho dvojpřikázání lásky)? Pán Ježíš nás tímto slovem vede k jedné věci – a tou je rozhodnutí. A rozhodnutí to je vlastně téma které je častým mottem Ježíšových slov.: Viz: Nemůžete sloužit Bohu i mamonu (…………..); musíte se znovu narodit (………..), nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království (…………)…………… …………………………….. také o perle, pokladu v poli….o neohlížení se, když člověk stoupne za pluh atd… Nejde zkrátka mít obojí – to staré i to nové… A Ježíš také říká, že každý kdo ztratí kvůli němu svůj dům, své přátele, své blízké - jich najde už v tomto životě mnohem více (………………).. Proč nám chce Pán Ježíš něco brát? Věřme, že vždy proto, aby nám místo toho dal něco lepšího. Máme se zříci svých blízkých pro Krista, ztratit svou sourozeneckou, rodičovskou, blíženeckou lásku, ne proto že jsou to špatné druhy lásky, naopak jsou úžasné, ale pořád jsou to druhy lásky tzv. něco za něco. Ježíš nám však chce dát svou lásku – lásku, která je nezištná – taková o jaké čteme v listu Korintským , že je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.., Nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.. Pán Ježíš sám na sobě ukazuje svým životem i svou obětí v tento druh lásky a chce, abychom Jej následovali. Nejprve však se musíme rozhodnout. Nechtěl, aby tenkrát za ním chodily zástupy jen kvůli jeho mocným činům a pověsti, která se o něm šířila.. To bylo tenkrát. Dnes nechce, abychom byli křesťany jen proto,že jsme prošli tzv. křesťanskou výchovou, nebo jen chodíme možná do kostela, ale žijeme si po svém… V životě každého křesťana má padnout jeho osobní rozhodnutí pro Krista. Když to neudělá a nezřekne se všeho co má a všech svých vztahů i sám sebe pro Krista – nemůže Jej následovat. A nemůže od něj přijmout Jeho lásku, která je nezištná a proto zahrne i jiné lidi než ty nejbližší. Nemusíme však takzvaně obejmout celý svět. Stačí, když budeme milovat ty lidi, které potkáme na své cestě. A těmi pochopitelně budou v prvé řadě lidi z naší rodiny, ze sboru, ze zaměstnání.

A tak už ve SZ slyšíme Boží slovo a výzvu k rozhodnutí: Hleď , předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo… Předložil jsem ti život ismrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Pán Ježíš tuto výzvu k rozhodnutí vlastně opakuje a jen chce, aby naše rozhodnutí bylo svobodné – abychom zvážili všechna pro i proti. Ale co chce určitě je, abychom se rozhodli pro Něj, pro následování Jeho příkladu a tedy pro dobro a pro život. Amen

Zříci se rodiny i sám sebe, abych se stal milujícím Ježíšovou láskou – láskou agape, láskou o které mluví 1. List do Korinta , kapitola 13.

Ježíš nech odradit zástupy, chce jen, aby za ním nechodili kvůli Jeho mocným činům a pověsti, která se o něm šířila… On mluví vždy o radikální změně – znovu se narodit, neohlížet se zpět, vše opustit, zříci se majetku i blízkých lidí… On to nedělá svým následovníkům lehké. Ale říká taky, že když člověk kvůli nějmu přijde o dům či přátelé už v tomto životě jich bude mít tisíckrát více… Nejde zkrátka o to vykročit za ním a zůstat tam kde jsem byl předtím… Jedná se o osobní rozhodnutí…. Už ve SZ je ten důležitý text Hleď předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt i zlo.. Ten text pak mluví o následcích takovéhoto rozhodnutí pro Boha Hospodina nebo proti němu – pro Zlo … Co je však důležité je ta možnost volby… Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti. A také Ježíš to takto pojímá. Nevidí výhru v tom, že za ním půjdou zástupy. Každý z toho zástupu následovníků ať se svobodně rozhodne a zváží i následky svého rozhodnutí. Jinak to bude násado vání polovičaté. Takový člověk, se stále vrací ke starému způsobu života…

Ježíš chce něco jiného. Chce námdát svou lásku . Účinnou a nezištnou lásku k bližním… namísto naší lásky rodičovské, bratrské, lásky k rodičům apod… Nejde to jinak než to staré opustit abychom byli schopni této nezuištné lápsky – lásky agapé…. Pak můžeme milovat znovu své blízké a navíc ostatní bližní touto novou láskou…