Kázání v neděli – 2. po zjevení 17.1.2016

Datum přidání: Jan 21, 2016 2:24:27 PM

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech.. Žalm 105, 1-2

Texty: Izajáš 62, 1-5; 1. Kor. 12, 1-11; Jan 2, 1-11

Písně: 185 a 3 – NZ – Apoštolská

Sestry a bratři, milí přátelé,

neodpustím si říci nejprve dvě anekdoty, které souvisí s naší příběhem z evangelia. (učedníci druhý den po svatbě a rozhovor biskupa a kněze, který rád navštěvoval svatby...)

Jsou církve, které v obavě před alkoholem podávají i Večeři Páně v podobě ovocné šťáy místo vína... Nevím jestli občas v těchto církvích kážou i na náš dnešní evangelijní text a jak vlastně zdůvodňují Ježíšův zázrak. Možná, že by jim více vyhovovalo kdyby Ježíš proměnil všechno víno na svatbě na vodu.... Jenomže naše slovo mluví poměrně nekompromisně... Ježíš , když Jeho matka řekla : Už nemají víno“ učinil podivuhodnou věc: Požádal služebníky, aby naplnili nádoby vodou a bez jakéhokoli dalšího úkonu rovnou požádal, aby z nich nabrali a donesli ochutnat správci hostiny. (žádné čáry máry fuk se nekonalo). Ten po ochutnání ohodnotil kvalitu vína jako výbornou a pochválil (hádejme koho) ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno a pak když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno víno až pro tuto chvíli.“

Je mnoho důvodů k zamyšlení v našich textech, pouze tři dnes zdůrazním. Tím prvním je vztah lidí a alkoholu podle Krista a tudíž i křesťanství. Jako i v jiných věcech Pán Ježíš po nás žádá „odpovědnost ve svobodě“ Víno se objevuje v Bibli v dobrých i špatných souvislostech vícekrát. Tím nejdůležitějším vyzdvižením vína je právě odkaz Ježíšovy poslední večeře. On si opravdu vybral víno a chléb a ne vodu a chléb. Tahle mince však má jak už to tak bývá i druhou stranu a tou je opíjení se a také závislost na alkoholu. Zde jde už v pokročilé fázi vlastně o modloslužbu. Člověk přestává být svobodný, přestává být pánem své vůle. A tu vůli už neovládá už pak neovládá a už vůbec se neděje vůle Boží.... Nemáme sloužit nikomu jinému než Bohu a to nám alkohol může odebrat. (démon alkoholu – Artur London napsal myslím knihu Démon alkoholu. Miliony pokažených lidských životů a osudů... I z této závislosti však je vysvobození a člověk se může stát znovu svobodnou lidskou bytostí. S Kristem je to možné mnohem snáze nežli bez Něho..... Už jsem tu mluvil o svém dědečkovi....

Druhou radostnou zvěstí kromě toho, že Ježíš se projevil jako ten, který dokáže takové úžasné věci, tak je to, že ten zázrak pomohl v nedobré situaci zachránit čest onoho ženicha. Vidíme, že Ježíš ani nepožadoval za to žádný vděk. Věděl jaká by to byla ostuda a prostě na přímluvu své matky pomohl. Neřekl třeba – Dost bylo vína, teď budeme pít džus. Anebo : Jen ať se v tom ten laxní a neprozíravý ženich vykoupe....Pán Ježíš se umí vcítit i do takovýchto lidských zdánlivě ne tak důležitých problémů. My bychom řekli třeba – vždyť o co jde. O jednu ostudu víc nebo míň!..

Tím možná nejdůležitějším poselstvím tohoto evangelia je to, že Ježíš nám říká že: To nejlepší teprve přijde. To nejlepší až nakonec. A to poselství je tu pro každý byť sebevíc pokažený nebo nešťastný život. Pouze záleží na každém z lidí, jestli ten konec svého života přenechá Kristu. Příběh o staré paní, která chtěla být pohřbena se svou lžičkou. Ne jako s relikvií, ale jako symbolem.

Ježíš přišel právě proto, aby náš lidský život nakonec skončil dobře. . V Káni Galilejské započal Ježíš své působení. Zde začíná hlásat evangelium - radostná zpráva se právě zde začala šířit světem. Jestliže nám Ježíš přibližuje Boží království také jako hostinu - smíme se domnívat, že i ona bude svatební. Ježíš jako ženich a církev jako nevěsta Kristova. Pozemská svatební hostina na počátku , nebeská hostina na konci. A mezitím jsme my a naše životy. Jak jsme četli: Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něj uvěřili. I my jsem učedníci. AMEN