Jiří Wolker Ukřižované srdce

Srdce ukřižované na dřevěném kříži

předevčírem zemřelo.

I sňali je a do země vložili,

slzami zalili

a srdce vzklíčilo

dnes ráno.

Červený květ

chodí po zemi a po nebi,

Pána Boha velebí

v nevěstincích a kasárnách,

v předměstských domcích a továrnách

a říká celému svěqtu:

"Jsem láska a kvetu

ranou otevřenou,

aby všichni nevěřící,

železným životem rozbiti,

mohli v ní prsty vložiti.