slovo na únor

"Pane, Tys mé útočiště, Tys můj podíl v zemi živých!"  Žalm 142,6.  


"Kdo radostně koná a z vykonaného má radost, je šťastnější."  J.W.Goethe 


A slyšel jsem veliký hlas z trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on sám, jejich Bůh, bude s nimi. /Zj. 21, 3/


„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal“. /Mt. 28, 19-20/