slovo na únor

Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.

Marek 11, 25

    Někdy se nám mohou požadavky evangelia zdát náročné. Například odpustit někomu, kdo ani o odpuštění nežádá. Když vyhledáme v Bibli souvislosti, tak poznáme, že tento Ježíšův výrok padl proto, aby naše modlitby měly větší sílu a moc. Nejde zde o postoj pasivity , ale naopak o naše očištění a přiblížení se Bohu, abychom spolu s ním mohli konat to, co je ve shodě s jeho vůlí.