Sloupek na srpen

„Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte?“

Marek 9,50

Křesťané mají být solí země. Jakým způsobem? Především svou dobrotou a službou všem potřebným. Mají také hledat moudrost u Boha, aby se rozhodovali správně a byli světu dobrým příkladem. Pán Ježíš předjímá i tu možnost, že ztratíme svou slanost. Svou otázku „čím ji osolíte?“ nechává bez odpovědi. My víme, že jedině obnovou své křesťanské víry, naděje a lásky. Je to evangelium, které má moc znovu vracet „slanost“ našim životům.