slovo na listopad

Moc Bible                     z knihy Život bez všedních dnů Wilhema Busche

"Haha" - smál se muž a utíral si kníry. "Milý pane faráři, dejte mi s tím vaším křesťanstvím pokoj. Jeden říká to a druhý ono a člověk nakonec neví, čemu má věřit

Já jsem si vytvořil svou vlastní víru. Moje vyznání zní: "Když dobrou polévku, tak z kila hovězího." Rozloučil jsem se. Je mi těžko,když při návštěvách často narážím na takový povrchní, ale při tom všem přece rozhodný odpor.  Tady se zdál jakýkoli další rozhovor zbytečný, proto jsem odešel. 

O čtvrt roku později jsem byl nesmírně udiven, když jsem toho muže našel na místě, kde bych jej byl čekal nejméně. Konal jsem v malém sálku každý týden biblickou hodinu, a on tam jednoho večera seděl v první řadě a přátelsky mi kynul. Po biblické hodině za mnou přišel a řekl: "Pane faráři, mám k vám prosbu." Odpověděl jsem: "Rád vám ji splním, pokud budu moci. O co jde?"  "Mám švagrovou" říkal, "která je v nějaké sektě. Má docela dětinské představy o Bibli. Pořád mě pronásleduje biblickými výroky a já nemohu na to, žel,nic odpovědět, poněvadž Bibli neznám. Konečně je to těžká kniha. Já bych ale chtěl jednou svou švagrovou pořádně usadit. Rád bych vás poprosil, abyste mne naučil číst Bibli."   Zasmál jsem se: "Znáte abecedu"?  "Ale jistě". Tu jsem vytáhl svůj kapesní Nový zákon, podal jsem mu ho a řekl: Daruji vám ho, když mi slíbíte,  že jej celý přečtete." Slíbil to, vzal Zákonek a odešel. Půl roku jsem o něm nic neslyšel. Potom se u mne znovu objevil.  "Tak jak se vám zacházelo s Biblí?" , zeptal jsem se. Byl velmi vážný.  Pomalu a zamyšleně mi odpověděl: "Vedlo se mi docela zvláštně. Začal jsem číst a bylo tam mnohé, čemu jsem nerozuměl. Poněvadž jsem však slíbil, že přečtu celou knihu, tak jsem pokračoval. Pak jsem našel mnohé, co mne strašně hněvalo. Měl jsem pocit, jako by si mne někdo dobíral. Nejraději bych s tou knihou praštil o zem. Četl jsem však dále, poněvadž jsem to slíbil. A pak jsem našel mnohé, co mne nudilo. Ale četl jsem dál. Ale nalezl jsem také - a to musím říci otevřeně - mnohé co mne potěšilo víc, než cokoli jiného.  Když jsem byl s knihou hotov, musel jsem si říci: je-li pravda, co v té knize stojí - a je to pravda - pak, budeš-li dále žít bez Boha jako dosud, jsi ztracený člověk.  A pak se v mém srdci rozpoutal rozhořčený boj, dokud jsem té knize nedal za pravdu. Teď se stala základem mého života."

   Od té doby uplynulo mnoho let. Tento muž se osvědčil jako věrný učedník Pána Ježíše, kterého našel v Bibli.