slovo na červenec

Náboženství a křesťanství

Mnoho lidí si myslí - křesťanství - to je jen jedno z dalších náboženství a křesťané jsou také svázáni náboženskými předpisy. Takový život bez radosti a svobody nemůže přece nikoho uspokojit. To opravdu nemůže. Pravé křesťanství však dává člověku úplný opak - vnitřní svobodu a radost. Podívejme se na hlavní rozdíly mezi náboženstvím a skutečným biblickým křesťanstvím:

Náboženství říká:                                                      Křesťanství říká:

Člověk hledá Boha                                                        Bůh hledá člověka

Člověk musí Bohu přinášet oběti                               Bůh sám se obětoval za člověka

Musíš se změnit, aby tě Bůh přijal                              Bůh tě přijme takového jaký jsi a změní tě

Hlavní pro Boha jsou skutky                                         Nejdůležitější je vztah k Bohu