Úvod

Náboženská obec Církve československé husitské Č. Budějovice – Čtyři Dvory


Kontakt: U Výstaviště 10, 37005 České Budějovice – Čtyři Dvory

IČ: 68549776

č.účtu: 0561297369/0800 Česká spořitelna a.s. 

www.husuvdum.cz

facebook : Skupina Husův dům


Karel Filip – farář, zmocněnec diecézní rady. K dispozici na: telefonu 773557979, emailu: pruhovanetricko@centrum.cz

 

Tento sbor je tu pro všechny hledající.


Bohoslužby v každou neděli  od 10.00 hodin


Biblická hodina - každou středu od 14.00 hodin - poslední  26.6.24 před prázdninami, obnoveny jsou biblické hodiny od září.


Možno si také domluvit  přípravu ke svátostem křtu, manželství a biřmování.


Úřední hodiny: úterý    9.00-12.00 hodin

  středa 14.00 - 16.00 v Husově domě v ČB - Čtyři Dvory (jsem tam však více hodin)

  ve čtvrtek v 10.00 - 12.00 v Besednici


Náboženská obec CČSH Besednice v roce 2023

Bohoslužba v Kapli betlémské Besednice: soboty - zpravidla třetí v měsíci