Aktuálně

Blíží se závěr církevního roku a budeme vyhlížet čas vánoční a opět v ohrožení covidem. Čas radostného očekávání... Buďme solidární s nemocnými a zároveň neztrácejme naději a pokoj v srdcích. V tuto dobu jsme konali vždy koncerty, vydávali kalendář, dělali výstavy. Kalendář jsme právě vydali. Má název "To, co jsme milovali...." Básně českých básníků jsou ilustrovány kachlemi vyrobenými v Nazaretu ve výtvarné dílně. Věřím že se bude líbit a bude také k povzbuzení v této nelehké době. Koncerty dělat nebudeme - jen venku zazní písničky vždy při rozsvěcování Moravské hvězdy. V Husově domě v neděli 28.11. , v Příbrazi v sobotu 4.12. a v Besednici v sobotu 18.12. - vždy od 16,30 hodin.