Odjinud i od nás

TROJLÍSTEK   

Zpravodaj tří náboženských obcí

Úvodník

Proč zpravodaj a proč Trojlístek ? Tak by se mohl někdo zeptat. Odpovědi jsou snadné. Když je duchovenská služba takto rozprostřena - mezi českobudějovickými Čtyřmi Dvory, J. Hradcem a Besednicí, tak je důležité, aby nevázla komunikace, aby se neopomněla nějaká sdělení, abychom na modlitbách nesli své starosti a také se dokázali společně radovat, když se něco podaří.  Neboť víme, že sdílená starost je poloviční a sdílená radost dvojnásobná.

A proč Trojlístek? Původně jsem přemýšlel o názvu Tři v jednom. Ale pak mi přišel na mysl název Trojlístek, který vše vyjadřuje poetičtěji a navíc je to vlastně také křesťanský symbol. V Irsku například velmi používaný.

A tak zatím jednou za třetinu roku bude možnost nacházet v Trojlístku informace ze tří náboženských obcí o tom co se událo i o tom co se chystá. A mezi tím báseň, fotku, obrázek - jak se právě podaří něco zajímavého přidat. Tento první Trojlístek má tu výsadu, že bude posílán i místo dopisu faráře ke členům NO spolu s dalšími materiály včetně složenky k možnému zaplacení církevního příspěvku.. Další čísla budou k dispozici ve všech náboženských obcích vždy  v těchto termínech - 5.2.; 31.5. a 29.11. (možno  objednat k zasílání poštou a samozřejmě budou i na stránkách www.husuvdum.cz .)

Obsah:

Co se událo v roce 2024 :

V Husově domě:

Dům a vybavení -

Jiné -

Události -


Besednice:

Dům a vybavení -

Jiné - přes léto nabídka ubytování : dvoulůžkový pokoj s kuchyňskou linkou a koupelnou, pěkná zahrada na klidném místě v krásné okolní krajině, cena v případě jednoho ubytovaného 300,- kč/noc, v případě dvou osob celkem 500,- kč/noc. Tel. 773557979-K.Filip

UdálostiHusův sbor J.Hradec - Příbraz:


Události - Bílá sobota - pašijové pásmo biblických textů a písní v Příbrazi - 30.3.2024 - představení Křížové cesty výtvarnice Ditty Kútové umístěné na zahradě u kostela.

Co se událo v roce 2023 :

V Husově domě:

Dům a vybavení -  proběhla sbírka na zakoupení varhan, vymalování, natření podlah, sanační omítky, úprava zahrady vhodně k posezení i k dětským hrám, oprava podlahy v modlitebně HD, položení nové dlažby, vystaven Chmelařovic betlém a na stěny umístěny obrazy od Ludmily Dominové

Jiné - vydali jsme nový zpěvník, kalendář 2024 „Songy z let šedesátých“, ustanovila se "Rada starších" Náboženské obce Č. Budějovice – Č. Dvory, která se pravidelně schází a řeší vše potřebné...viz záložka : Rada starších, konala se svatba...viz facebook : Skupina Husův dům, 

Události - Oslava narozenin Magdy. Oslava Dne matek - koncert žá klavírní třídy H.Bubleové a básně, Díkůvzdání za úrodu - slavnostní bohoslužba, památka zesnulých, chvály, přivítání školáků, učitelů a rodičů v novém školním roce, koncerty - písničky Luboše Svobody a skupiny Logos, rozsvícení Moravské hvězdy, evangelizační výpravy - pašije v Hořicích na Šumavě, proběhl již 7 rok, tradiční každoroční  " Oběd pro osamělé lidi " + předvánoční zpívání, vánoční pásmo


Husův sbor J.Hradec:

Dům a vybavení -

Jiné - 

Události - Křížová cesta v Příbrazi-Bílá sobota, rozsvícení Moravské hvězdy,  adventní koncert v Husově sboru , vánoční bohoslužba v Příbrazi 


Besednice:

Dům a vybavení - Položení dlažby, kterou zakoupil bratr Láďa DĚKUJEME.  

Jiné - přes léto nabídka ubytování : dvoulůžkový pokoj s kuchyňskou linkou a koupelnou, pěkná zahrada na klidném místě v krásné okolní krajině, cena v případě jednoho ubytovaného 300,- kč/noc, v případě dvou osob celkem 500,- kč/noc. Tel. 773557979-K.Filip

Události - Křížová cesta v Kapli betlémské. Koncert folkové skupiny "Jen tak tak". Uctění památky M. J. Husa - texty, písně, kytary, oheň na zahradě. Díkůvzdání za úrodu - slavnostní bohoslužba. Památka zesnulých - bohoslužba , Rozsvícení Moravské hvězdy na Kapli Betlémské v Besednici, konzert Lounkovi


Příbraz -  Rozsvícení Moravské hvězdy 16.12.2023 v 16,30 hod.

Více informací najdete na facebooku : Skupina Husův dům


Co se událo v roce 2020 :

V Husově domě:

Dům a vybavení:  - kolna -polovina zateplená, zhruba opraveny stěny, osazeny dveře - dokončíme na jaře, dostali jsme darem vysavač od Cicálkovic, koupili krásné bílé pianino,

Jiné -vydali jsme kalendář 2020 a péefku.

Události - chvály - 7x, koncerty (Pavlína Jíšová, Projekt sbor aj., rozsvícení Moravské hvězdy se zpěvy Rosťova bandu; evangelizační výpravy - Stříbřec -pašije; vánoční pásmo - Borovany..


Husův sbor J.Hradec:

Dům a vybavení: provedena oprava omítky a vymalování sboru, uspořádání lavic změněno a sundán kříž a provizorně nahrazen menším. pracuje se na vybudování nového WC v provozovně kadeřnictví..

Jiné - pořízeno nové elektrické piano s krásným zvukem varhan

Události - Díkůvzdání za úrodu -slavnostní bohoslužba, památka zesnulých - bohoslužba v JH i v Příbrazi; adventní koncert v Husově sboru - Slávek Klecandr, vánoční bohoslužba v JH i v Příbrazi (s velmi pěknou účastí)


Besednice:  proběhl rozhovor s paní starostkou, vyjasněna stanoviska a domluveno, že se domluvíme...