Poděkování

Naši dárci v roce 2024


Církevní příspěvky za 1. pololetí  2023


Dárci hmotných a finančních účelových darů: BcA.Hana Bubleová (zakoupila novou bílou klavírní židli)


Sestry a bratři: BcA.Hana Bubleová s rodinou, Karel a Ivona Filipovi, Ladislav Wurm, Ludmila Dominová s rodinou, MUDr.Anna Čermínová, Nila a Karel Hladíkovi, Jiří a Eliška a Eva Vaněčkovi, JIndra a František Kočí, Hana Jakubcová, Václav Janeček, Eva Sýkorová, Pavel Bandauer, Stanislav Vrchotický, Halina, Bohumil Landsman, Honza a Dana Vojtekovi


Dále děkujeme: všem, kteří se podíle na renovaci HD za dobrou spolupráci. Díky všem dalším pravidelným i nepravidelným drobným dárcům... Ivona Filipová (díky za službu přípravy na stůl Páně, úklid, pohoštění a vždy dobrou náladu, atd...), BcA.Hana Bubleová (díky za varhanní doprovod, činnost v Radě starších a realizaci koncertů...), Ludmila Dominová (činnost v Radě starších...), Karel Hladík (činnost v Radě starších, péče o zahradu), Eliška Vaněčková (činnost v Radě starších, webové stránky) Pavel Bandauer (za zprostředkování nezapomenutelných kulturních zážitků), Ivan Fabián (hra na dudy), František Karásek (autorské čtení poezie), Stanislav Vrchotický (kytara+zpěv), Krystýna + Lenka + Viktorka (za hudební zpestření), Hanka (za zpěv), Marek Buble a spol. (za úžasné koncerty), Honza a Dana Vojtekovi (pomoc s úklidem nejen zahrady), p.Hejdukové (za péči o zahrádku),Bohumil Landsman (za pravidelnou účast na bohoslužbách), děkujeme všem dětem, které pomáhají, Václav Janeček (dodání domácího medu), Marie Heřmanová (za pozvání do CČSH v Trhových svinech), Magda (za každoroční oslavu svých narozenin),Petr Zítko + Jana a Marek Feiglovi + Novému dechovému triu (za úžasný kulturní zážitek-viz fotogalerie 2/24) Slávek Klecandr (za pašijové pásmo písní), studentům a pedagogům ZUŠ Bohuslava Jeremiáše Č.Budějovice : Sofie Zassiedko-varhany studentka + MgA. Ludmila Dvořáková-varhany pedagog (varhaní koncert)


Naši dárci v roce 2023

Proběhla sbírka na zakoupení varhan. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli. Ke dni 27.12.2023 bylo vybráno 43.240,-Kč.Celková cena varhan byla 50.000,-Kč plus dovoz 2500,-kč,  dohromady 52.500,-Kč.  Sbírka byla tedy velmi úspěšná. Varhany mají krásný zvuk. 


Církevní příspěvky za 1. pololetí  2023

Hladíkovi Nila a Karel (1000); Ludmila Dominová (1000), M. Valenta (500); Břetislav Vondrouš (500); Jiří Nerad (500); Olga Lašková + 2 dcery (1500); Romana Plevová za Růženu Novotnou 500); Bohumila Pourová (300);

manželé Balounovi (1000); rodina Bícových ( 1500); Prof. Josef Špak (1000); Alena |Vandasová (341);  sestra Jíšová (500); Helena Palkosková (200); Jaroslava Ratajová (600); rodina Hubených (1200); Stanislav Linda (500); Pavel Hošek (500); Lenka Baldíková (500); manželé Klímovi (1000);  S.Vrchotický (500);  Šavlová (500) ;H. Bubleová (500);  D. Chmelařová (500); Michal ….. (1000); s. Petříková (400); Celkem  18.041,-Kč

 

Dárci hmotných a finančních účelových darů: Ladislav Wurm (15.000,- na dlažbu do modlitebny), Olga Lašková (1500); Karel Filip (600);  sbírka účelová - varhany (5.590); paní Pechová (2000); Václav Janeček (1360), Vaněčkovi (3000)


Sestry a bratři: BcA.Hana Bubleová s rodinou, Karel a Ivona Filipovi, Ladislav Wurm, Ludmila Dominová s rodinou, Nila a Karel Hladíkovi, Jiří a Eliška a Eva Vaněčkovi, JIndra a František Kočí, Hana Jakubcová, Václav Janeček, Pavel Bandauer, Stanislav Vrchotický, Bohumil Landsman, 


Dále děkujeme: BcA.Hana Bubleová (díky za varhanní doprovod a činnost v Radě starších), Martin Chmelař (díky za varhanní doprovod), Ivona Filipová (díky za službu přípravy na stůl Páně, úklid a pohoštění), Ludmila Dominová (činnost v Radě starších...), Karel Hladík (činnost v Radě starších, péče o zahradu), Eliška Vaněčkováinnost v Radě starších), Pavel Bandauer (za nezištnou taxislužbu), Stanislav Vrchotický (kytara+zpěv), Krystýna (za hudební zpestření), Hanka (za zpěv), Marek Buble a spol. (za koncerty), Rosťa Tauer, Bohumil Landsman, všem dětem, které pomáhají, p.Hejdukové (za péči o zahrádku)


                                       Naši dárci v roce 2018

Sestry a bratři:  Jiří Baloun, Ludmila Dominová s rodinou, Jan Dvořák, Zdeňka Hájková, Karel Hladík, Nila Hladíková, Zbyněk Holub, Pavel Hošek, Hana Jíšová, Věra Křížová, Pavlína Komárková, Marie Kubešová, Helena Klímová, Olga Lašková, Olga Lašková, Alena Lašková, Stanislav Linda, Blanka Matoušková,  Stanislav Mothejl, Růžena Novotná,  Eva Petříková, Jiří Pražák, Helena Palkosková, Bohumila Pourová,  Josef Špak, Magdalena Šavlová, Božena Šafránková, Marek Šafránek, Václav Šafránek, Miroslav Valenta, Růžena Vandasová,,Helena Withová, Jana Košťálová, Michal Košťál, rodina Bícových, ...

Dále děkujeme: Hana Bubleová (díky za varhanní doprovod), Martin Chmelař (díky za varhanní doprovod), Ivona Filipová (díky za službu přípravy na stůl Páně a úklid), Probační služba ČB (díky za spolupráci) Chelčický domov sv. Linharta (díky za spolupráci)

Dárci hmotných a finančních účelových darů: Dobroslava Chmelařová, paní Tvarochová, Karel Filip, MUDr. Olga Lašková Díky za dar stromu - lípy nadaci České kořeny a všem dodavatelům - firmám, které se podíleli na renovaci HD za dobrou spolupráci za přijatelné ceny, díky všem dalším drobným dárcům....


                                     Naši dárci v roce 2017

Drahoslava Chmelařová        František Meruňka                  Lenka Baldíková

Karel Hladík                           Nila Hladíková                         Ludmila Dominová

František Domin                    Jiří Nerad                                 Jiří Baloun

Alena Bícová                         Vojtěch Bíca                             Tomáš Bíca

Věra Křížová                         Václav Sýkora                           Jiří Havel

Hana Jíšová                          Milan Jíša                                 Helena Klímová            

Marie Kubešová                    Eva Kubeštová                         Karla Kubeštová

Eva Kubeštová ml.                Pavel Hošek                             Jan Dvořák

Zdeňka Hájková                    Eva Petříková                           Stanislav Linda

Stanislav Linda                      Helena Palkosková                  Stanislav Mothejl

Petra Polívková                     Josef Špak                               Bohumila Pourová

rodina Šafránkova                 Magdalena Šavlová                 Růžena Novotná

Michal Košťál                        Jana Košťálová                        Růžena Vondroušová

Valenta Miroslav

Karel Filip                              Ivona Filipová                           Probační agentura

Chelčický domov s.L.            Zdeněk Šimon


Naši dárci v roce 2016

Jiří Baloun                            Lenka Baldíková                       Hana Bubleová

Jan Dvořák                           Ludmila Dominová                    František Domin

Jan Gálik                              Pavel Hošek                              Zdeňka Hájková

Zbyněk Holub                       Nela Hladíková                         Karel Hladík

Hana Jíšová                         Milan Jíša                                  Věra Křížová

Milan Košťál                         Marcela Kociánová                    Marie Kubešová

MUDr. Olga Lašková            Stanislav Linda                          Stanislav Mothejl

František Meruňka               Blanka Matoušková                   JUDr. Jiří Nerad

Jana Nováková                    Eva Petříková                            Helena Palkosková

Bohumila Pourová               Stanislav Skotnica                     Václav Šafránek

Božena Šafránková             Josef Špak                                 Magdalena Šavlová

sestra Vaclíková                   Helena Vithlová                         Miroslav Valenta

Alena Vaňousová                 Růžena Vondroušová                Dobroslava Chmelařová

Karel Filip                             Ivona Filipová                            Martin Chmelař

Láďa Škopek                         Chelčický domov sv. Linharta