Rada starších

založení : 11. 6. 2023

předsedkyně : BcA. Hana Bubleová

členové : farář Karel Filip, Ludmila Dominová, Karel Hladík, Eliška Vaněčková

24. 11. 2023 ve 14.hodin proběhla schůze Rady starších  🙋🍀

schůze : 6.8.23, 18.8., 15.10., 24.11. ve 14.h

1. Schůzka rady starších Náboženské obce Č. Budějovice – Č. Dvory konaná po bohoslužbě v neděli 6.8.2023 v Husově domě

 

Účastníci:                                                                               Omluveni:

 

 

 

Zahájení  modlitbou bratra faráře.

 

Program přečte a schůzku řídí sestra předsedkyně Hana Bubleové.

 

1) Problematika datové schránky – informace podá Karel Filip plus informaci o přípisu z MK

 

2) Sociální fond – stav a předání sestře Dominové finance plus správa tohoto fondu – je mimo účetnictví

 

3) Stav sbírky na varhany  -  informaci podá bratr farář – (prochází účetnictvím NO)

 

4) Návrh bratra faráře, aby se odborníci vypravili podívat na vhodné varhany

 

5) Potřebné opravy do konce roku: sanační omítky, úprava zahrady vhodně k posezení i  k dětským hrám. Potřebné nákupy? Návrh

 

6)  Volné návrhy k projednání.

 

Zakončení modlitbou Páně.