slovo na říjen

Pastýř, který šel jinam

Jeden malíř namaloval obraz "Narození Ježíše Krista". Bylo na něm všechno, co tam má být: chlév a v něm malé děťátko v jeslích, Maria, Josef, velká hvězda na obloze, anděl a řada postav spěchájících k narozenému Dítěti, nejprve pastýři a za nimi mudrci na velbloudech. 

Někdo si řekne: Takových obrazů jsem už viděl moc a všechny jsou si podobné. Jenže tento byl zvláštní. Jeden z pastýřů totiž nešel do Betléma za Ježíšem, ale pryč odtud. Proč asi?

Je možné dvojí vysvětlení.První je toto: Pastýře vůbec nezajímalo, že se narodil Boží Syn. Neviděl ve chlévě nic zvláštního. Řekl si, že se vrátí raději ke svým ovcím, nají se chleba a sýra a zapije to vínem. 

Tak jako tenhle pastýř se i dnes chová mnoho lidí. O Vánocích si ozdobí stromek, přichystají dobré jídlo, dají si dárky, ale o Ježíšovo narození se nezajímají. Na bohoslužby nejdou, v Bibli si nečtou, Ani vlastně neví, proč Vánoce slaví.

Druhé vysvětlení, proč odcházel pastýř pryč z betlémského chléva, je že tam mohl přijít jako první. Prorozuměl tomu, co se zde stalo, že totiž sám Pán Bůh přišel na svět v podobě dítěte a to je ta největší událost, která se kdy na světě stala. Měl takovou radost, že si ji nechtěl nechat pro sebe. Šel to hned povědět svým přátelům a známým. Vždyť ostatní pastýři to pak udělali také, jak čteme v Lukáčově evangeliu: "Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli."

Tomu pastýři se podobá každý,kdo o Vánocích nevypráví druhým především to, co našel pod stromečkem a kolik cukroví snědl, ale to, že má radost z dobré zprávy o Kristově narození. To on přinesl a přináší lidem opravdový pokoj do srdce.

Kterému z obou pastýřů se podobáme my?