slovo na květen

V horách                                                            "Kdo ztratí svůj život, ten jej nalezne...."

V horách putovali dva přátelé. Byli celí promrzlí a chůze ve sněhu je už zmáhala. Náhle narazili na muže, který odpočíval u cesty prochlazený a se zraněnou nohou. Jeden z přátel se u něj zastavil a snažil se mu pomoci a povzbudit jej k další cestě. Ten druhý mu řekl.: Sami máme co dělat, abychom se zachránili a ty se ještě chceš zdržovat a vysilovat. Dělej jak myslíš, já jdu dál. A pokračoval v cestě. Ten první ošetřil zraněného, pomohl mu vstát a pomalu se vydali k cíli. Ten zraněný mohl s pomocí pokračovat a ten pomáhající byl sice unavený, ale jeho tělo přestalo být prokřehlé, zahřál se a našel v sobě novou energii a odvahu. Za hodinu objevili ve sněhu zmrzlé tělo putujícího, který šel před nimi. Sami se však dokázali zachránit.