slovo na květen

V horách                                                            "Kdo ztratí svůj život, ten jej nalezne...."

V horách putovali dva přátelé. Byli celí promrzlí a chůze ve sněhu je už zmáhala. Náhle narazili na muže, který odpočíval u cesty prochlazený a se zraněnou nohou. Jeden z přátel se u něj zastavil a snažil se mu pomoci a povzbudit jej k další cestě. Ten druhý mu řekl.: Sami máme co dělat, abychom se zachránili a ty se ještě chceš zdržovat a vysilovat. Dělej jak myslíš, já jdu dál. A pokračoval v cestě. Ten první ošetřil zraněného, pomohl mu vstát a pomalu se vydali k cíli. Ten zraněný mohl s pomocí pokračovat a ten pomáhající byl sice unavený, ale jeho tělo přestalo být prokřehlé, zahřál se a našel v sobě novou energii a odvahu. Za hodinu objevili ve sněhu zmrzlé tělo putujícího, který šel před nimi. Sami se však dokázali zachránit. 

"Někdy se člověk musí dát do běhu, aby viděl, kdo poběží s ním."   P.Coelho

"Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům."   Erasmus Rotterdamský 

"Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky."   Marcus Aurelius

"Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života."   Mark Twain 

"Utrhl jsem květinu, ona mi zvadla. Chytil jsem motýla, zemřel mi v dlani. Až potom jsem pochopil, že krásy se musíme dotýkat srdcem."   J.Lennon

"To, že něco dokážeš vysvětlit, ještě neznamená, že to není zázrak."   Terry Pratchett

"Když říkáš pravdu, nemusíš si nic pamatovat."   Mark Twain

"Lež stejně jako olej plave na povrchu pravdy."   Henryk Sienkiewicz

"Štěstí je jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli."   F.Holen"Oči mé na tebe obráceny budou."   Žalm 32,8

"Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedostaku."  Žalm 23,1

"Jak příhodné jsou na horách nohy toho, kdo přináší novinu, kdo zvěstuje pokoj, kdo přináší dobrou novinu, kdo zvěstuje záchranu."  Izaiáš 52,7

"Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili."  Matouš 25,40